• Ponad 82 mld. euro dla Polski w latach 2014-2020

  • Programy krajowe oraz międzynarodowe

  • Fundusze na inwestycje przedsiębiorstw

  • Program Operacyjny Polska Wschodnia

  • Projekty badawczo- rozwojowe - infrastruktura i know-how

  • Internacjonalizacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  • Wiele innych…

Aktualności

konkurs 1.1.1. - NCBiR - wiosna 2021

Nowy konkurs na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych - dla: - przedsiębiorstw realizujących projekt samodzielnie - konsorcjów przedsiębiorstw złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw - konsorcjów naukowo-przemysłowych Wysokość dofinansowania: - dla mikro- i małego przedsiębiorcy: do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych do 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych; - dla śred...

Labrantes częścią projektu BEZPIECZNA FIRMA

Od marca 2021 r. firma Labrantes jest częścią strategicznego projektu zrzeszającego m.in. dwie czołowe kancelarie prawne, firmę audytorską oraz utytułowaną kancelarię sukcesyjną. Celem projektu było stworzenie platformy dedykowanych rozwiązań, których zadaniem jest umożliwienie bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju biznesu i zachowanie jego ciągłości oraz bezpieczeństwa majątku firmy. Więcej na temat projektu: www.bezpiecznafirma.biz

SUKCESJA

Sukcesja to wciąż mało znane i niedoceniane zagadnienie, którego znaczenie – ze względu na swoje implikacje prawne oraz finansowe – jest kluczowe dla funkcjonowania każdego przedsiębiorcy. Jeśli prowadzisz firmę rodzinną lub masz kilka spółek/kilku wspólników, albo też masz skomplikowaną sytuację rodzinną, powinieneś się zainteresować tematem sukcesji. Sukcesja to świadome planowanie i zarządzanie własnym majątkiem, dzięki któremu uzyskasz: • przetrwanie firmy; • minimalizację zagrożeń zwią...

Go To Brand Expo Dubaj

Nowy konkurs dla firm pragnących wejść na rynki Zatoki Perskiej! O dofinansowanie mogą się ubiegać firmy z sektora MŚP (z dowolnego województwa). Maksymalna wartość dofinansowania może sięgnąć 455.000 zł. Dofinansowaniu podlega 60-85% kosztów projektu (z pomocy de minimis) lub do 50% kosztów (forma pomocy publicznej). Sfinansować można: koszty uczestnictwa w targach, wystawach, kongresach, seminariach itp.; koszty usług doradczych związanych z realizacją projektu, koszty promocji projektu ...