Labrantes częścią projektu BEZPIECZNA FIRMA


Od marca 2021 r. firma Labrantes jest częścią strategicznego projektu zrzeszającego m.in. dwie czołowe kancelarie prawne, firmę audytorską oraz utytułowaną kancelarię sukcesyjną. Celem projektu było stworzenie platformy dedykowanych rozwiązań, których zadaniem jest umożliwienie bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju biznesu i zachowanie jego ciągłości oraz bezpieczeństwa majątku firmy. Więcej na temat projektu: www.bezpiecznafirma.biz