Zakończył się ostatni konkurs 1.1.1. (edycja wiosna 2021); czekamy na kolejny, już z nowego okresu programowania


Konkurs na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych - dla: - przedsiębiorstw realizujących projekt samodzielnie - konsorcjów przedsiębiorstw złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw - konsorcjów naukowo-przemysłowych Wysokość dofinansowania: - dla mikro- i małego przedsiębiorcy: do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych do 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych; - dla średniego przedsiębiorcy: do 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych do 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych