HORYZONT EUROPA - fundusze na lata 2021-2027


Rusza nowy okres programowania - na lata 2021-2027. Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat na badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie ponad 95,5 mld euro. Przewidziano wiele możliwości aplikowania o fundusze unijne bezpośrednio w instytucjach UE (wnioski składane w jęz. angielskim) w ramach 3 tzw. filarów, grupujących różne obszary tematyczne i kierunki działania. W ramach różnych konkursów możliwe będzie aplikowanie zarówno samodzielnie, jak i w międzynarodowych konsorcjach.