Aktualności


Granty na eurogranty

Celem tego konkursu organizowanego przez PARP jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej. W konkursie wziąć udział mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, uzyskując dofinansowanie na: pokrycie kosztów usługi doradczej polegającej na pomocy w przygotowaniu projektu docelowego (składanego w instytucji UE), opracowanie studium wykonalności, pokrycie kosztów tłumaczenia docelowej dokumentacji aplika...

HORYZONT EUROPA - fundusze na lata 2021-2027

Rusza nowy okres programowania - na lata 2021-2027. Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat na badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie ponad 95,5 mld euro. Przewidziano wiele możliwości aplikowania o fundusze unijne bezpośrednio w instytucjach UE (wnioski składane w jęz. angielskim) w ramach 3 tzw. filarów, grupujących różne obszary tematyczne i kierunki działania. W ramach...

Zakończył się ostatni konkurs 1.1.1. (edycja wiosna 2021); c ...

Konkurs na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych - dla: - przedsiębiorstw realizujących projekt samodzielnie - konsorcjów przedsiębiorstw złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw - konsorcjów naukowo-przemysłowych Wysokość dofinansowania: - dla mikro- i małego przedsiębiorcy: do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych do 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych; - dla średniego...

Labrantes częścią projektu BEZPIECZNA FIRMA

Od marca 2021 r. firma Labrantes jest częścią strategicznego projektu zrzeszającego m.in. dwie czołowe kancelarie prawne, firmę audytorską oraz utytułowaną kancelarię sukcesyjną. Celem projektu było stworzenie platformy dedykowanych rozwiązań, których zadaniem jest umożliwienie bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju biznesu i zachowanie jego ciągłości oraz bezpieczeństwa majątku firmy. Więcej na temat projektu: www.bezpiecznafirma.biz

SUKCESJA

Sukcesja to wciąż mało znane i niedoceniane zagadnienie, którego znaczenie – ze względu na swoje implikacje prawne oraz finansowe – jest kluczowe dla funkcjonowania każdego przedsiębiorcy. Jeśli prowadzisz firmę rodzinną lub masz kilka spółek/kilku wspólników, albo też masz skomplikowaną sytuację rodzinną, powinieneś się zainteresować tematem sukcesji. Sukcesja to świadome planowanie i zarządzanie własnym majątkiem, dzięki któremu uzyskasz: • przetrwanie firmy; • minimalizację zagrożeń zwią...

tworzenie CBR - DZIĘKUJEMY i zapraszamy ponownie!

W poprzednich edycjach konkursu na tworzenie CBR (działanie 2.1.) złożyliśmy z naszymi klientami projekty o łącznej wartości przekraczającej 500.000.000 zł. - DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE i czekamy na kolejną edycję konkursu!

Biuro przedstawicielskie firmy

Z satysfakcją informujemy, iż jesteśmy obecni także za oceanem. Od kwietnia 2018 r. nawiązaliśmy współpracę z biurem przedstawicielskim w USA, które reprezentować będzie interesy firmy Labrantes na terenie USA oraz Kanady. Adres biura w zakładce "kontakt".

Więcej