szkolenie jednodniowe ( 8 godzin, w tym przerwa kawowa)

Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę n/t aspektów społecznych i ich wykorzystania w ramach zamówień publicznych; dowie się, jak stosować klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, jak również posiądzie praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania zamówień publicznych z uwzględnieniem klauzul społecznych.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji mailowych z prowadzącym szkolenie ekspertem.

Cel szkolenia

 • zapoznanie uczestników z klauzulami społecznymi i sposobem ich stosowania w ramach zamówień publicznych;
 • przedstawienie korzyści i wyzwań związanych z stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych;
 • przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących korzystania z klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Adresaci

 • kierownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych;
 • pracownicy działów zamówień publicznych;
 • osoby odpowiedzialne za procedury zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych;
 • pracownicy jednostek organizacyjnych występujący o zamówienia publiczne;
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie SIWZ oraz ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności.

Program

 1. Wprowadzenie
  1. Czym są i skąd się wzięły klauzule społeczne?
   1. Zamówienia publiczne
   2. Klauzule społeczne
  2. Klauzule społeczne w sprawie zamówień publicznych
  3. Skala i zakres stosowania klauzul społecznych w Polsce
 2. Klauzule społeczne – podstawy prawne [podstawa prawna, opis, charakter, sposób stosowania]
  1. Klauzula zastrzeżona
  2. Klauzula pracownicza
  3. Klauzula zatrudnieniowa
  4. Klauzula usługowa
 3. Korzyści i wyzwania związane ze stosowaniem klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
 4. Możliwości uwzględniania aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych
 5. Praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Absolwenci czołowych polskich uczelni ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego); audytorzy wewnętrzni posiadający certyfikaty Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Trenerzy oraz wykładowcy akademiccy m.in. z obszarów: zamówienia publiczne, zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, podatku VAT, rozliczeń projektów unijnych - w tym za pośrednictwem systemu SL2014. Kontrolerzy i audytorzy projektów unijnych. Eksperci ministerialni, Urzędów Marszałkowskich i WUP-ów. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w ocenie wniosków w takich instytucjach jak b. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR i Urzędy Marszałkowskie.

Opłaty

Cena szkolenia wynosi 690 zł + VAT (23%)

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat uczestnictwa, 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mailową.

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Po otrzymaniu zgłoszenia organizator szkolenia (Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa) prześle do Uczestnika potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 5 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 30 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 25% ceny szkolenia